Tiếp cận tới một trong những văn phòng toàn cầu của chúng tôi gần bạn

Được tin cậy bởi hơn 18.000 khách hàng trên toàn thế giới và các văn phòng trên toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng phục vụ các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú thuộc mọi loại hình trên toàn cầu. 

New Zealand

F3, 27-29 William Pickering Drive, Rosedale, Auckland 0632.

Hòm thư 302-380

sales@staah.com

+64 (0) 9 480 8184

Châu Úc

2/100 Đường Kings, Lambton NSW, Úc.

john.clune@staah.com.au

+61 408 326646

Ấn Độ

701 Makhija Royale, Lô số 753, Đường SV,
Khar Tây Mumbai, 400 052

salesin@staah.com

+ 91 90 9991 2083

+ 91 22 2648 5071

Sri Lanka

Negete (Đại lý được phê duyệt)

Tầng 5, 443, Đường Galle, Colombo 03, Sri Lanka

info@negete.com

www.negete.com

+94 71 363 4383
+94 11 763 4383

Trung đông

Connect Resources, City Tower 2 – 804 Sheikh Zayed Rd – Trung tâm thương mại – DIFC – Dubai – Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

jai@staah.com

+971 52 950 7399

Vương quốc Anh

Nhà Sterling, Đường Denny End, Waterbeach, Cambridge, CB25 9QE

salesuk@staah.com

eu.support@staah.com

+44 (0)1223 865771

Hy Lạp

Bookwize (Đại lý được phê duyệt)

12 đường Kalamida, 105 54, Athens, Hy Lạp

www.bookwize.com

sales@bookwize.com

+30 2160 704040

Malta

iLink Systems Malta (Đại lý được phê duyệt)

12, Phố Toni Bajada Vịnh St. Pauls, SPB3225, Malta

www.ilink.com.mt

david@ilink.com.mt

patrick@ilink.com.mt

 

 

Đối với các truy vấn khác

Hỗ trợ khách hàng

Hỏi về nghề nghiệp

Lên lịch demo miễn phí

Lựa chọn ngôn ngữ