Tích hợp STAAH

Chúng tôi tích hợp với hơn 500 đối tác trên khắp thế giới để bạn có thể tiếp cận xa hơn.

Tích hợp tìm kiếm

Công cụ tìm kiếm siêu dữ liệu tổng hợp giá phòng từ nhiều kênh trực tuyến (OTA) trên một nền tảng duy nhất. Điều này cho phép người dùng so sánh nhiều mức giá từ các nguồn khác nhau, giảm nhu cầu duyệt nhiều trang web.

Google

Trang mạng

trivago

Trang mạng

Khách sạn kết hợp

Trang mạng

TripAdvisor

Trang mạng

Lựa chọn ngôn ngữ