Tích hợp STAAH

Chúng tôi tích hợp với hơn 500 đối tác trên khắp thế giới để bạn có thể tiếp cận xa hơn.

Tích hợp tìm kiếm

STAAH tích hợp với mạng lưới rộng khắp thị trường khách sạn B2B hàng đầu trên toàn cầu. Các nhà bán buôn hoạt động trong phân khúc B2B, họ mua phòng với số lượng lớn và sau đó bán cho các đại lý du lịch và OTA, cho phép cơ sở kinh doanh tạo ra nhiều doanh thu hơn.

Lựa chọn ngôn ngữ