Tích hợp STAAH

Chúng tôi tích hợp với hơn 500 đối tác trên khắp thế giới để bạn có thể tiếp cận xa hơn.

Tích hợp tìm kiếm

OTA là các công ty trực tuyến có trang web cho phép người tiêu dùng đặt các dịch vụ liên quan đến du lịch khác nhau trực tiếp qua internet, chẳng hạn như Booking.com, agoda, Expedia và Airbnb. STAAH tích hợp với hơn 250 OTA trên toàn thế giới để bạn có thể tiếp cận xa hơn và nhận được nhiều lượt đặt chỗ hơn.

Lựa chọn ngôn ngữ